WYKAZ WYPOŻYCZEŃ KSIĄŻEK Z BIBLIOTEKI

Czytelnictwo uczniów w I semestrze roku szkolnego 2020/2021:

 

01.09.2020  –  18.12.2020

Lp. Klasa Ilość wypożyczeń Ilość uczniów Wypożyczenia na 1 ucznia
1. Ia 55 14 4
2. Ib 7 15
3. IIa 311 17 18
4. IIb 173 17 10
5. IIIa 44 20 2
6. IIIb 132 18 7
7. IVa 50 18 3
8. IVb 60 16 4
9. V 45 9 5
10. VIa 95 22 4
11. VIb 29 21 1
12. VIc 75 19 4
13. VIIa 107 25 4
14. VIIb 35 21 2
15. VIIc 16 19 1
16. VIIIa 47 14 3
17. VIIIb 48 15 3
  RAZEM 1 329 300