Wycieczka do Zielonej Szkoły

Z początkiem kalendarzowej jesieni uczniowie klas 2 oraz 3b wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do Zielonej Szkoły w Schodnie. Zajęcia edukacyjne  poprowadził leśniczy, który zabrał uczestników wycieczki na spacer po lesie. Dzieci dowiedziały się, z czego zbudowane jest drzewo oraz jakie są oznaki jesieni. Leśniczy opowiedział uczniom, jakie zwierzęta zamieszkują las oraz wytłumaczył, jak należy o nie dbać podczas zimy. Dodatkowo pan leśniczy opowiedział, jak rozróżniać grzyby jadalne od tych niejadalnych. Na zakończenie zajęć dzieci czekała największa atrakcja. Było nią ognisko, przy którym same piekły kiełbaski, bułki oraz ziemniaki.

Maria Plata