Wycieczka do Garczyna

19.06.2018 r. dzieci z grup 3-4 latków wybrały się na wycieczkę do Garczyna na farmę strusi afrykańskich.