Wycieczka do Centrum Nauki Experyment

7.10.2021r  5-6 latki wybrały się na wycieczkę do Gdyni,odwiedziły Centrum Nauki Experyment. Celem wycieczki było kształcenie umiejętności samodzielnego wykonywania eksperymentów oraz doświadczeń naukowych,a przez to myślenie przyczynowo-skutkowego. Dzieci wróciły pełne wrażeń zarówno obserwując Gdynię w zasie jazdy autobusem jak też po spotkaniu ze światem nauki.