Warsztaty profilaktyczne

Projekt dofinansowany z budżetu Gminy Kościerzyna

pt.: ,,W Gminie Kościerzyna realizuj marzenia, nie uzależnienia!”.

W dniach 12.02.2024 r. do 14.02.2024 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział  w zajęciach profilaktycznych programów rekomendowanych ,,Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” oraz ,,Unplugged”. Są to programy o potwierdzonej skuteczności.

Celem pierwszego programu jest rozwijanie u dzieci podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W szczególności wzmocnienie odporności na stres oraz kształtowanie optymistycznego nastawienia do życia. Celem drugiego programu jest zmiana postaw i opinii  wobec używania substancji psychoaktywnych oraz nabycie przez uczniów umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych.

Wioleta Kosznik