Warsztaty „PIERWSZA POMOC”

12 stycznia klasa 2a i 2b wzięły udział w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach wymiany koleżeńskiej zajęcia poprowadziła pani Marta Browarczyk. Udzielanie pomocy jest naszym obowiązkiem jednak zdarza się, że podczas sytuacji zagrożenia nie wiem jak się zachować. Dzieci często nie posiadają oporów i nie odczuwają strachu, działają instynktownie. Dlatego warto od najmłodszych lat instruować je, jak trzeba zachowywać się w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje pomocy.

Podczas zajęć w formie warsztatowej dzieci dowiedziały się jak przetransportować osobę raną przytomną, a także co zrobić gdy osoba poszkodowana jest nieprzytomna. Wiele emocji wzbudził pokaz pozycji ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Ponadto uczniowie utrwalili znajomość numerów alarmowych.

Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Po tej lekcji dzieci już wiedzą, na czym polega ich rola w sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc.