Warsztaty chemiczne dla dzieci

Eksperyment i doświadczenie to istotne terminy, które wywołują wiele emocji i radości na twarzach dzieci. Ciekawość otaczającego świata jest motorem rozwojowym młodego pokolenia, więc aby proces nauczania przynosił pożądane efekty i był ciekawy dla ucznia, musi on mieć charakter obserwacyjny i doświadczalny. W tym celu zaprosiliśmy do naszej szkoły Panią Romanę, która z zawodu jest chemikiem. Podczas warsztatów dzieci z klas I wcieliły się w role ,,małych chemików”; tworzyły kolorową tęczę, sprawdzały reakcję chemiczną po zmieszaniu ze sobą różnych substancji, tworzyły własne wnioski.

Wspólne eksperymenty z dziećmi były świetną zabawą, a także cenną nauką dla wszystkich.

Wioleta Kosznik