Warsztaty teatralno – profilaktyczne

W piatek 20.10.2017 r. uczniowie klas gimnazjanych wzięli udział w  dwugodzinnych warsztatach teatralno – profilaktycznych prowadzonych przez aktora i terapeutę Teatru Kurtyna z Krakowa pana Macieja Berniaka. Podczas tych zajęć młodzież dowiedziała się o rodzajach przemocy i ich skutkach. Szczególną uwagę pan Berniak poświęcił omówieniu zagadnienia dotyczącego przemocy cybernetycznej.

Przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych głównie Internetu oraz telefonów komórkowych, choć z pozoru wygląda na przemoc niegroźną, często ma bardzo poważne skutki. Coraz częściej dotyczy nie tylko osób dorosłych, ale również dzieci i młodzieży. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w dyskusji na temat problemów współczesnej młodzieży oraz  zagrożeń płynących z Sieci.