Uwaga!

Dzień 02.05 oraz dni 14.05, 15.05, 16.05 (egzaminy ósmoklasisty) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VIII.

W tych dniach nie ma zajęć lekcyjnych. Jest opieka świetlicowa.
Przedszkole „Niezapominajka” pracuje według planu.

Życzymy wszystkim udanego wypoczynku podczas majowego święta.

Dyrekcja Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu