Uwaga!

Od 01.12.2023 roku pielęgniarka szkolna pracować będzie

we wtorki i w czwartki

od godz. 10.30 -14.30.