Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA  ROZWIJAJĄCE  I  WSPOMAGAJĄCE

dla  uczniów  Zespołu  Kształcenia  w  Wielkim  Klinczu

w roku szkolnym 2019 / 2020