SZKOŁA DO HYMNU…

W piątek 10 listopada 2023 r. uczniowie, pracownicy i nauczyciele Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. Akcja ta zapoczątkowana w 2018 r., z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki „Rekord dla Niepodległej”,  cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli oraz placówek polonijnych na całym świecie.

O symbolicznej godzinie 11.11 w piątek, odśpiewano uroczyście

4 zwrotkowy  hymn narodowy – Mazurka Dąbrowskiego.

W ten sposób cała społeczność szkolna włączyła się we wspólne świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

11 listopada jest ważną datą dla każdego Polaka, bowiem po 123 latach Polska odzyskała swoją niepodległość oraz wróciła na mapę Europy.