REKRUTACJA 2023/2024

Uwaga!

Lista kandydatów do przedszkola została umieszczona przy wejściu do przedszkola.

Przedszkole

Procedura postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Wielkim Klinczu

Karta kontynuacji
Oświadczenie – dojazd
Oświadczenie – praca
Oświadczenie – wielodzietność
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
Potwierdzenie woli
Religia
Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Szkoła

Procedura postępowania rekrutacyjnego do klasy I Szkoły Podstawowej w Wielkim Klinczu

Oświadczenie – rodzina wielodzietna
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Potwierdzenie woli
Religia
Wniosek do klasy pierwszej
Zgłoszenie do szkoły obwodowej