Sprzątanie Świata

Nasza szkoła przyłączyła się do 30 akcji Sprzątania Świata zorganizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem było promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Dzielni i pełni zapału uczniowie wraz z nauczycielami wyruszli na wielkie porządkowanie boiska i terenu wokół szkoły. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali plastikowe worki na śmieci i ochronne rękawiczki. Każdy bardzo zaangażował się w tę akcję i dokładnie wykonał swoje zadanie.

Samorząd Uczniowski