Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkanie kończące I półrocze roku szkolnego 2016/2017. Harmonogram:

1530 – szkoła podstawowa

1615– prelekcja p. Jacka Krysiaka dot.  zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży

1700 – gimnazjum

Dyrektor Wojciech Drzewiński