Spotkanie z rodzicami

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie z Rodzicami, które odbędzie się dnia 20 września 2022 r. ( wtorek) zgodnie z poniższym harmonogramem:

Godz. 16.00 – spotkanie wychowawców klas I-III z rodzicami w salach

Godz. 16.30 – 17.00 – spotkanie ogólne ze specjalistą (profilaktyka) dla wszystkich rodziców klas I-VIII w sali gimnastycznej w szkole

Godz. 17.00 – Spotkanie rodziców klas VIII z Dyrekcją i wychowawcami, zapoznanie rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Godz. 17.00 – spotkanie wychowawców klas IV-VII z rodzicami w salach

Godz. 17.45 – Spotkanie z Radą Rodziców

Serdecznie zapraszamy.

Dyrekcja Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu