Spotkania z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na spotkania z rodzicami, które odbędą się dnia 17 stycznia 2019r. (czwartek) o godz. 16.00

Rodziców uczniów klas ósmych prosimy szczególnie o niezawodne przybycie. O godzinie 16.00 w świetlicy szkolnej zostaną omówione wyniki sprawdzianu próbnego.

Dyrekcja Zespołu Kształcenia