Sejmik Kaszubski – Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu

W naszej szkole 23.11.2023 zostały przeprowadzone eliminacje szkolne do Konkursu Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu w ramach Sejmiku Kaszubskiego. Konkurs jest „żywą” wizytówką społeczno-kulturowej dbałości o etniczność i regionalizm kaszubsko-pomorski. Jest również wielkim sprawdzianem charakteryzującym aktualny stan wiedzy młodzieży na temat kaszubszczyzny. Do konkursu zgłosiło się 6 uczniów.

Konkurs obejmował test składający się z 32 pytań, który sprawdzał wiedzę z zakresu literatury, historii, geografii, wiedzy o języku i kulturze Kaszub i Pomorza. Do II etapu konkursu zakwalifikowała się jedna osoba – Olgierd Zaworski.

Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą, ale niestety, nie zakwalifikowali się do finału.

Gratulujemy!