Rekrutacja – szkoła 2024/2025

Dokumenty do rekrutacji:

Oświadczenie – religia

Oświadczenie – rodzina wielodzietna

oświadczenie o miejscu zamieszkania

Potwierdzenie woli

Procedura postępowania rekrutacyjnego do klasy I Szkoły Podstawowej w Wielkim Klinczu

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (poza obwodem)

Zgłoszenie do szkoły obwodowej

Zgoda na pielęgniarkę

Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia (2020r.) (4)