Rekrutacja przedszkole – 2024/2025

Dokumenty do rekrutacji:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola
oświadczenie – dojazd
oświadczenie – praca
oświadczenie – religia
Oświadczenie – wielodzietność
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
Potwierdzenie woli
Procedura postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Wielkim Klinczu
zgoda na pielęgniarkę (tylko dla 0)
Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia (2020r.) (5)