Projekt pt. „Luźne lekcje z naukowcami”

Uczniowie klasy III a w tym roku szkolnym realizowali program edukacyjny pt. „Luźne lekcje z naukowcami”. Głównym założeniem było  rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem poprzez wykorzystanie dziecięcej otwartości i ciekawości  w zastosowaniu eksperymentów i doświadczeń. Uczniowie rozwijali kreatywność oraz umiejętność szukania informacji. Udział w tym programie przybliżył im znane postacie ze świata nauki. Pozwolił na zdobycie wiedzy na temat naukowców oraz ich odkryć. Uczniowie mieli możliwość nauki poprzez doświadczanie za pomocą wykonywanych samodzielnie eksperymentów.

Maria Plata