Próbny egzamin klas ósmych

Przez trzy kolejne dni klasy ósme próbują swoich sił w rozwiązywaniu zadań przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, które są generalnym sprawdzianem przed „prawdziwym” egzaminem na zakończenie nauki w szkole podstawowej. Do przejścia są arkusze egzaminacyjne z języka polskiego, następnie matematyki a ostatniego dnia z języka angielskiego. To pierwszy rocznik uczniów podchodzący do egzaminu w nowej formule. Wszystkim życzymy dobrych wyników, oraz wytężonej pracy przez cztery miesiące, aby jak najlepiej wypaść w kwietniu 2019r.