PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW

Z wielką przyjemnością w imieniu całej społeczności szkolnej pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania :

firmie „ TIM-DOM” Centrum podłóg i drzwi Marcin Modrzejewski

– firmie „BS – Electric „ Bartłomiej Zielonka, Sebastian Szmit

– Zakładowi Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński MARKIET NARZĘDZIOWY

– Sołectwu Wielki Klincz

Za hojne wsparcie finansowe i rzeczowe oraz za przekazanie materiałów budowlanych. Dzięki Państwa zaangażowaniu nasza szkoła zyskała nowe możliwości rozwoju, a nasi uczniowie będą mogli uczyć się w lepszych warunkach.

Państwa darowizna jest dla nas nieocenionym wsparciem, które umożliwiło realizację naszego wspaniałego pomysłu jakim jest „Sala wyciszeń dla uczniów”. Dzięki wsparciu wykonamy niezbędne prace remontowe i modernizacyjne, które przyczynią się do poprawy jakości edukacji w naszej szkole.

Jesteśmy głęboko wdzięczni za wsparcie i zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Wasza pomoc jest dla nas motywacją do dalszego działania i poszukiwania nowych możliwości rozwoju. Wierzymy, że dzięki takim darczyńcom jak Państwo, będziemy mogli kontynuować naszą misję edukacyjną na najwyższym poziomie.

Z wyrazami wdzięczności i szacunku

DYREKCJA, RADA RODZICÓW
wraz z nauczycielami

Anną Wołoszyk i Martą Browarczyk

Darowizna – sala wyciszeń