Pięćdziesięciolecie Szkoły Podstawowej – konkurs prozatorski

Plakat – konkurs prozatorski