Październik miesiącem świadomości mutyzmu wybiórczego

Październik jest miesiącem świadomości mutyzmu wybiórczego. To zaburzenie lękowe, polegające na wybiórczości mówienia. Dokładniej na tym, iż dotknięta nim osoba  mówi płynnie w pewnych sutuacjach,gdzie czuje się bezpiecznie, a milczy w sytuacjach społecznych, w których odczuwa lęk.

Uczniowie klas drugich uczestniczyli w zajęciach, których celem było znormalizowanie pojęcia strachu oraz pomoc w wypracowaniu strategi radzenia sobie różnych sytuacjach społecznych. Ćwiczenia dotyczyły przeżywanego lęku oraz prostych sposobów na radzenie sobie z nim. Dzieci dowiedziały się, czym jest mutyzm, skąd się bierze, jakie są cechy charakterystyczne  dzieci z tą przypadłością oraz jak należy im pomóc.

Należy uświadomić każdemu, kto spotka osobę z zaburzeniem lękowym, że należy włączyć empatię, zdjąć presję, zdobyć wiedzę, a następnie dążyć do szerzenia świadomości.

 

Maria Plata

Adrianna Neubauer