„Paragony poMocy”

Dodawaj paragony i ratuj czyjeś życie”

Od poniedziałku do końca maja, nasza szkoła będzie brała udział w akcji zbierania paragonów. Paragony zostaną później przekazane do fundacji „Się pomaga”. Respektowane są wszystkie z wyłączeniem na napoje alkoholowe i tytoń. Każdy paragon to 10 groszy.

Paragony zostaną zeskanowane, zebrana ilość zamieni się w pomoc dla wybranej osoby. Zbieramy dla 6-letniego Antosia z siatkówczakiem oka.

Zachęcamy uczniów, rodziców i pracowników z naszej szkoły do czynnego udziału w akcji „Pan Paragon”.

Organizatorzy

Anna Ebertowska
Aleksandra Łangowska-Wlaźlak
Anita Kulaszewicz
Weronika Labuda