Państwowy Egzamin Gimnazjalny

W dniach 21, 22 i 23 kwietnia2015r we wszystkich gimnazjach w Polsce zostanie przeprowadzony Państwowy Egzamin Gimnazjalny.

Dla uczniów klas pierwszych i drugich dni te są dniami wolnymi.

Harmonogram Egzaminu 

21 kwietnia 2015r część humanistyczna:    

godzina 9.00 – historia i wiedza o społeczeństwie – czas trwania: regulaminowy 60 min, wydłużony 80 min

godzina 11.00 – język polski – czas trwania: regulaminowy 90 min, wydłużony 135 min

22 kwietnia 2015r część matematyczno – przyrodnicza    

godzina 9.00 – przedmioty przyrodnicze – czas trwana regulaminowy 60 min, wydłużony 80 min

godzina 11.00 – matematyka – czas trwania regulaminowy 90 min, wydłużony 135 min

23 kwietnia 2015r język obcy nowożytny

– godzina 9.00 poziom podstawowy – czs rgulaminowy 60 min, wydłużony 80 min

–  godzina 11.00 poziom rozszerzony – czas regulaminowy 60 min, wydłużony 80 min.

W tych dniach nie będzie kursował Gimbus tylko autobus PKS, który będzie przywoził i odwoził wszystkich uczniów. Dowóz zgodnie z codziennym harmonogramem, odwóz codziennie o godzinie 13.20.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku www.oke.gda.pl w zakładce Egzaminy/Egzamin Gimnazjalny