PAMIĄTKA Z KANCELARII PREZYDENTA RP

Nasza biblioteka we wrześniu włączyła się kolejny raz w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie pod  Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej.   Tegoroczną lekturą był arcydramat „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, który od przeszło stu lat przynależy do kultury duchowej naszego Narodu.

14 grudnia otrzymaliśmy przesyłkę z Kancelarii Prezydenta RP,  podarowano nam okolicznościowy egzemplarz „Wesela”  z autografem Pary Prezydenckiej oraz pisemne podziękowanie za włączenie się w akcję, propagowanie kultury narodowej.

 

Renata Abramowska