Ogłoszenie !!!

14 października 2019r. (poniedziałek)

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu nie ma dowozu dzieci. 

Świetlica pracuje w normalnym trybie: 7.15 – 16.00.