„Odpowiedzialność prawna osób nieletnich”

W dniu 10.10. 2018 r. odbyło się spotkanie profilaktyczne dla uczniów  klas VII, VIII szkoły podstawowej oraz III klas gimnazjum z funkcjonariuszem policji z Zespołu ds. Nieletnich.

Celem spotkania było zapoznanie uczniów z  tematyką odpowiedzialności karnej nieletnich, która grozi za zachowania i działania w różnych miejscach w szkole, jak również poza szkołą. Zapoznał uczniów z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczących przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Policjant uświadomił młodzież o grożących im niebezpieczeństwach, związanych  z zażywaniem substancji psychoaktywnych, piciem alkoholu, paleniem tytoniu , przemocą w szkole i rodzinie. Pouczył o odpowiedzialności karnej za wymuszenia i rozboje; za niszczenie mienia publicznego, szkolnego, a nawet za wagarowanie. Zostało omówione również zjawisko cyberprzemocy, stalkingu, w związku z tym nakłaniał do bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu; rozważnego zamieszczania wszelkich informacji czy fotografii na portalach internetowych.

Wioleta Kosznik