Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Zespole Kształcenia w Wielkim Klinczu

Dnia 9 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyła się akademia poświęcona 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Celem uroczystości było przypomnienie uczniom ciężkiej drogi Polaków od rozbiorów do odzyskania niepodległości oraz wzbudzenie refleksji o wydarzeniach, bohaterach narodowych i ich czynach. Scenariusz montażu słowno-muzycznego obejmował treści historyczne, wiersze i pieśni. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 roku. O godzinie 11.11, która symbolizuje pamiętną datę, odśpiewany został hymn państwowy. Grę aktorską uczniów wzbogacił śpiew pieśni patriotycznych przy akompaniamencie instrumentów muzycznych oraz prezentacja multimedialna. Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości były w naszej szkole wyjątkowym świętem. Połączyły one wszystkich, którzy wspólnie pokazali, że są Polakami-patriotami. Mamy nadzieję, że dzień ten przyczyni się do podtrzymania w młodych ludziach więzi z Ojczyzną, jej historią, kulturą i sztuką oraz tradycjami.

W części artystycznej wystąpili uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, których przygotowali:

Marzena Kościelska-Pastwa
Waldemar Chojnacki
Ziemowit Piotrzkowski