MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

W dniu 28 marca 2018 roku w Zespole Kształcenia odbyły się szkolne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”, do którego przystąpiło 8 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych.

Turniej miał na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, składał się z testu pisemnego i został poprzedzony pogadanką na temat działalności Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwało Jury, w którego skład wchodzili przedstawiciele Zespołu Kształcenia oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Klinczu.

Skład Jury:

Łukasz Flisikowski – przewodniczący
Ilona Kościelska – sekretarz
dh Radosław Zwara – członek

Laureaci z poszczególnych grup wiekowych zostali zakwalifikowani do eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Zwycięzcy eliminacji szkolnych:

I grupa wiekowa (klasy I-VI):

I miejsce – Damian Duraj (Vb)
II miejsce – Magdalena Piechowska (IVa)
III miejsce – Mateusz Roda (IVa)

II grupa wiekowa (klasy VII oraz II i III G):

I miejsce – Robert Brzoskowski (IIIc)
II miejsce – Jan Kryszyński (IIIb)
III miejsce ex aequo – Kewin Sadowski i Patryk Hildebrandt (VIIa i IIIb)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, a laureatom eliminacji szkolnych życzymy powodzenia w kolejnych etapach turnieju.

Łukasz Flisikowski