Miesiąc Świadomości Autyzmu

W kwietniu trwały w naszej szkole działania związane  z obchodami Miesiąca Świadomości Autyzmu. Zostały przeprowadzone prelekcje i pogadanki związane z tym tematem. Odbyła się projekcja filmów, ważnych informacji i ciekawostek związanych z tym tematem jak również ćwiczenia, dzięki którym dzieci mogły doświadczyć jak odczuwają i odbierają świat osoby w spectrum autyzmu. Został również zorganizowany konkurs plastyczny ,,Świat oczami dzieci ze spectrum autyzmu”.

Zaburzenia ze spectrum autyzmu zmieniają postrzeganie świata, zniekształcając pracę zmysłów. Jest złożonym zaburzeniem rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Powoduje trudności w komunikowaniu uczuć, budowaniu relacji i uczeniu się. Osoby o których mowa, często mają trudności z funkcjonowaniem w codziennym życiu.

Mamy nadzieję, że nasze działania poszerzą wiedzę i tolerancję naszych uczniów wobec osób dotkniętych tym zaburzeniem.

Wioleta Kosznik

Bożena Skwierawska

Anita Kulaszewicz

Tomasz Grzyb