Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji został ustanowiony w 1995 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO.
Obchodzony jest zawsze 16 listopada, zaś jego najważniejszy cel to zwrócenie uwagi na problem nierówności i dyskryminacji.
Nasza szkoła również włączyła się w obchody tego ważnego dnia.

Odbyły się zajęcia lekcyjne dotyczące Tolerancji. Podczas tematycznych dyskusji z nauczycielami w czasie  przerw śródlekcyjnych,  uczniowie mieli okazję wysłuchać znanych utworów dotyczących zrozumienia tematu, jak również sami mogli określić słowa bliskie tolerancji i zawiesić swoje przemyślenia na ,,Drzewku Tolerancji”.

Obchody tego wspaniałego dnia były okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych ludzi. Uświadomił Nam, że bycie tolerancyjnym to zachowanie i cecha, która mieści w sobie cierpliwość, dobroć, wyrozumiałość, chęć pomocy, zrozumienie, jak również pochodzenie, kulturę i religię.

Wioleta Kosznik
Adrianna Neubauer