Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka obchodzony jest 20 listopada. To czas, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa.

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa. Najważniejszym dokumentem dotyczącym przysługującym im prawom jest Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Polsce została ratyfikowana w 1991 r.

Opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka przygotowali wywiad, w którym o rozmowę poproszono dyrekcję oraz najmłodszych uczniów szkoły. Zapytane osoby miały odpowiedź na jedno pytanie, „Czy dzieci mają jakieś prawa? Jeśli tak, to jakie?”

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu z przeprowadzonego wywiadu.

Maria Plata, Marta Browarczyk


http://szkola.wielki-klincz.eu/Dzien%CC%81%20Praw%20Dziecka.mp4