Listopad miesiącem pamięci…

W listopadzie , harcerze z Wielkiego Klincza podjęli inicjatywę mającą na celu upowszechnienie idei pamięci narodowej związanej z upamiętnieniem miejsc walk i męczeństwa narodu polskiego. Wcześniej zaangażowali się w poszukiwanie informacji  związanych z  ofiarami II wojny światowej.

Na terenie Gminy Kościerzyna znajdują się następujące miejsca pamięci narodowej:

  1. Sarnowy-grób 17 Żydów, ofiar marszu ewakuacyjnego w lutym 1945r.
  2. Nowa Kiszewa –grób 9 więźniarek żydowskiego pochodzenia ofiar marszu ewakuacyjnego w lutym 1945r.
  3. Sarnowy-tablica pamiątkowa miejsca zamordowania nauczyciela z Kościerzyny  w dniu 15.09.1939r.
  4. Dębogóry- przydrożna kapliczka z tablicą upamiętniającą prze okupanta 19.11.1939r. mieszkańców wsi,
  5. Wielki Klincz-pomnik poległych i pomordowanych mieszkańców,
  6. Wielki Klincz-tablica upamiętniająca w byłych obiektach klasztornych obóz jeńców polskich istniejący od października 1939r. do stycznia 1940r.
  7. Wielki Puc-we wrześniu 1939r. w piwnicach byłego majątku więziono 12 mieszkańców wsi Dobrogoszcz, Puc i Nowej Wsi, zamordowano ich pod Skarszewami w 1943r.
  8. Kaliska- tablica upamiętniająca zamordowanie przez okupanta 7 mieszkańców miasta i okolic dnia 22.09.1939r.

W wyżej wymienionych  miejscach druhowie, zapalili znicze i ofiarowali modlitwę za tych co odeszli na wieczną wartę.

Ilona Kościelska