Konkurs

W naszym przedszkolu odbywa się konkurs plstyczny pod tytułem: „Witaj Wiosno”. W konkursie biorą udział wszystkie dzieci z przedszkola. Prace konkursowe dzieci wykonują w swoich grupach.