KONKURS PLASTYCZNY „MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA” Dla klas I – III

Uczeń tworzy plakat zachęcający do przeczytania wybranej przez siebie książki. Wybór książki jest całkowicie dowolny.

 

Cele konkursu:

– popularyzowanie czytelnictwa

– rozwijanie umiejętności plastycznych

– pobudzanie uczniów do twórczego myślenia

 

Regulamin:

– uczeń tworzy plakat reklamujący wybraną książkę

– praca powinna mieć cechy plakatu  reklamowego

– praca powinna wzbudzać zainteresowanie dana książką

( może zawierać tytuł, zachętę do przeczytania książki, hasło reklamowe)

– prace stworzone przez uczniów muszą być samodzielne

– technika i wymiary pracy dowolne

– dopuszczalne jest wykonanie pracy w formie elektronicznej

– praca nie może naruszać praw osób trzecich ( nie może być to kopia pracy już istniejącej)

– praca konkursowa na odwrocie musi zawierać

a) imię i nazwisko
b) imię i nazwisko organizatora ( Anna Wołoszyk)
c) tytuł pracy
d) nazwę szkoły
e) miejscowość

– prace należy oddać do 10. 04. 2019 r. wraz z wypełnioną zgodą na udział do pani Anny Wołoszyk

 

Komisja konkursowa oceni prace biorąc pod uwagę:

a) nieszablonowy pomysł na realizację tematu
b) trudność realizacji pomysłu oraz wykorzystanych technik

 

Wszystkie prace będą wysyłane do Gdańska.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na szkolnej stronie internetowej oraz na stronie   www. gwo.pl

 

Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody ufundowane przez wydawnictwo Amanda.

Dokładne szczegóły konkursu na stronie :

www.gwo.pl/moja ulubiona książka

 

Anna Wołoszyk
Jolanta Jereczek