KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS I-III

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK         

 „MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI”

REGULAMIN:

  1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie  klas  I – III.
  2. Termin składania prac konkursowych trwa  do piątku 16 października 2020 roku.
  3. Organizatorami konkursu są panie:  Renata Abramowska i Jagoda Troka.
  4. Tematyką prac konkursowych jest: „MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI”.
  5. Celem konkursu jest popularyzacja literatury dziecięcej oraz  rozwijanie umiejętności plastycznych i aktywności twórczej.
  6. Prace należy wykonać na kartkach bloku rysunkowego – technika i format dowolny.
  7. Do rysunku,  na odwrocie pracy należy dołączyć informację ( nazwisko, imię, klasa).
  8. Regulamin konkursu dopuszcza pomoc osoby dorosłej przy wykonaniu pracy.
  9. Na zwycięzców (trzy pierwsze miejsca) czekają nagrody.

10.  Prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane na wystawie w szkole.

  • Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez organizatorów. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody, zdjęcia.

PRACE  NALEŻY  ODDAĆ  DO BIBLIOTEKI