Konkurs matematyczny

23.02.2023r. odbył się konkurs matematyczny o tytuł „Mistrza Matematyki”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 1-3. Organizatorami byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej : Anna Wołoszyk i Marta Browarczyk.

Celem  konkursu było  zachęcenie dzieci do podejmowania niestandardowych wyzwań, pogłębienie umiejętności i wiedzy z zakresu matematyki, pobudzanie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Laureaci konkursu:

I miejsce i tytuł „Mistrza Matematyki klas I otrzymała Nela Chmielewska.

I miejsce i tytuł „Mistrza Matematyki klas II otrzymał Nikodem Duraj.

I miejsce i tytuł „Mistrza Matematyki klas III otrzymał Antonio Kafarski.