KONKURS CZYTELNICZY „KAROLCIA” DLA KLAS II-III

Konkurs odbył się 15 lutego 2018  roku w świetlicy i był skierowany do uczniów klas II i III. Tematem konkursu była znajomość książki „Karolcia” Marii Krüger. Celem konkursu było rozpowszechnianie czytelnictwa wśród  uczniów oraz kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Organizatorami konkursu była pani Renata Abramowska  i pani Maria Plata. Frekwencja uczestników w konkursie super dopisała,  udział wzięło 24 uczniów.

Wyniki konkursu:

I miejsce    –  Chmielewska Lena kl. IIIa

II miejsce  –   Grosz Julia kl. IIIa

III miejsce –  Flisikowska Edyta kl. IIIc

 

Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani dyplomami, cennymi nagrodami książkowymi oraz upominkami, które  zostaną wręczone na najbliższym apelu. Uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy.

 Renata Abramowska i Maria Plata