KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS IV-VI

Konkurs odbył się 15 marca 2018  roku w bibliotece, był skierowany do uczniów klas   IV – VI. Tematem konkursu była znajomość książki Opowieści z Narnii „Lew, Czarownica i stara szafa” C.S. Lewisa. Celem konkursu było rozpowszechnianie czytelnictwa wśród  uczniów i mobilizowanie do udziału w konkursach.

Organizatorami konkursu była pani Renata Abramowska i pani Grażyna Schmidt. W  konkursie frekwencja uczestników super dopisała,  udział wzięło 25 uczniów.

Wyniki konkursu:

I miejsce    –  Wiktoria Trzcińska kl. VI

II miejsce  –   Marta Kryszyńska kl. VI

III miejsce –  Nikola Słowik  kl. Va

 

Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani dyplomami, cennymi nagrodami książkowymi oraz upominkami i  zostaną wręczone na najbliższym apelu. Konkursy czytelnicze cieszą się dużym zainteresowaniem, uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy.

 

Renata Abramowska i Grażyna Schmidt