IX Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej

IX Powiatowy Przegląd Obcojęzyczny odbył się w poniedziałek 26 lutego w hali widowiskowo – sportowej w Wielki  Klinczu. Jury w składzie Teresa Peplińska (nauczyciel języka angielskiego w Zespole Kształcenia i Wychowania w Szymbarku), Waldemar Chojnacki (nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Kształcenia w Wielkim Klinczu) oraz Jan Zamkowski (wieloletni nauczyciel muzyki i dyrygent chóralny) podjęło się oceny 34 prezentacji w dwóch językach. Oceniano dobór repertuaru, poprawność językową, wykonanie pod względem muzycznym, ogólne wrażenie i sposób aranżacji utworu.
Tegoroczna edycja przeglądu zostanie zapamiętana na długo. Po raz pierwszy przyznano exequo aż 4 pierwsze miejsca!
A oto szczegółowe wyniki:
1.Solista/tka – kategoria szkoła podstawowa
I miejsce  – Anastazja Puchalska – Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids” w Kościerzynie
II miejsce – Zuzanna Koszałka – Prywatna Szkoła Podstawowa „Prymus” w Kościerzynie
III miejsce – Łucja Żabińska – Szkoła Podstawowa w Kaliszu
2. Zespół wokalny – kategoria szkoła podstawowa
przyznano tylko wyróżnienie dla zespołu wokalnego ze Szkoły Podstawowej w Dziemianach w składzie Łukasz Kryzel, Wiktoria Kryzel
3. solista/tka  – kategoria gimnazjum (najbardziej popularna kategoria)
I miejsce – Marta Jurczak gimnazjum przy Zespole Oświatowym w Liniewie
                   Oliwia Skwierawska – gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kościerzynie
                   Aleksandra Czapiewska – gimnazjum przy Zespole Szkół w Skorzewie
                   Agnieszka Butowska – gimnazjum przy Zespole Szkół w Skorzewie
II miejsce – Bartłomiej Sowa – gimnazjum przy Prywatnej Szkole Podstawowej „Prymus” w Kościerzynie
                     Patrycja Wierzba – gimnazjum przy Zespole Kształcenia w Wielkim Klinczu
III miejsce – Emilia Miloch – gimnazjum przy Szkole Podstawowej we Wielu
Wyróżnienie – Wiktor Smoliński – gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie
4. Zespół wokalny – kategoria gimnazjum
I miejsce – Zespół wokalny z gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kościerzynie (Oliwia Skwierawska, Katarzyna Brandt, Zofia Navus-Wysocka, Zuzanna Zaborowska, Julia Zaborowska)
wyróżnienie – zespół wokalny z gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Dziemianach (Martyna Cybulska, Emilia Kryzel)
5. Zespół wokalno – instrumentalny/solista/tka z własnym akompaniamentem – kategoria gimnazjum
II miejsce – Wiktoria Stolc – gimnazjum przy Zespole Kształcenia w Wielkim Klinczu
III miejsce – zespół wokalno – instrumentalny z gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Dziemianach (Ewelina Johansson, Iwona Litke, Paulina Kupiecka)
Organizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez współpracy z samorządami, instytucjami i firmami usługowymi.
Nagrody dla uczestników udało się pozyskać dzięki pomocy Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, Miastu i Gminie Kościerzyna, kościerskiego oddziału ZNP, Agencji Ochrony Kaszuby, KGW „Sąsiadki Aparatki”.
Zwycięzcy otrzymali upominki, pamiątkowe dyplomy oraz statuetki autorstwa Andrzeja Dworczyka. O oświetlenie i nagłośnienie zadbała firma CT Media.
Głównym organizatorem przeglądu jest Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu oraz Zakład Kultury, Sportu i Turystyki Gminy Kościerzyna.
Ważnym faktem jest, że po raz drugi przedsięwzięcie otrzymało honorowy patronat Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Anna Lideke – Konert