INFORMACJA

WAŻNE !!!

 Dni 2.05,  4.05  i  5.05 oraz dni 23.05,  24.05,  25.05 (egzaminy ósmoklasisty) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klasy I-VIII.

W tych dniach nie ma zajęć lekcyjnych.

Jest opieka świetlicowa.

Życzymy wszystkim udanego wypoczynku podczas majowego święta.

Dyrekcja Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu