INFORMACJA

WAŻNE!!!

Dzień 14 października 2022 r. (piątek) Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Tego dnia odbywają się zajęcia opiekuńcze w godz. 8.00-13.00.

Dyrekcja Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu