INFORMACJA

Dzień 01.11.2023 (środa) – Wszystkich Świętych jest dniem ustawowo wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Natomiast 02.11.2023 i 03.11.2023 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W tych dniach szkoła organizuje opiekę świetlicową w godz. 7.00 -16.00.

Wicedyrektor
Zespołu Kształcenia
Aleksandra Wardyn