Harmonogram dowozów i odwozów.

Dowóz:
Nowa Wieś  6.50
Nowy Klincz 7.00
Puc  7.05
Mały Klincz 7.10
Mały Klincz Stadion  7.12
Odwozy :
poniedziałek 15.10
wtorek 14.20
środa 15.10
czwartek 14.20
piątek: I odwóz  12.25, II odwóz  14.20
Wszystkie dowozy i odwozy obsługuje gimbus.
Nie będzie biletów PKS (Niedamowo na dotychczasowych zasadach)
Dyrekcja Zespołu Kształcenia.