„Edukacja z wojskiem”

18 czerwca uczniowie klas siódmych wzięli udział w programie edukacyjno-obronnym przygotowanym i realizowanym we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Zasadniczym celem programu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem. 

Żołnierze Wojska Polskiego w specjalnie przygotowanym szkoleniu przeprowadzili zajęcia z młodzieżą. W czasie 3 godzin lekcyjnych połączono teorię i praktykę. Zajęcia zawierały treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zostali zapoznani m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Wojskowi szkoleniowcy przekazywali wiedzę i umiejętności w sposób ciekawy, praktyczny, dostosowany do wieku i potrzeb młodzieży. Na zajęciach panowała przyjazna atmosfera, uczniowie chętnie zadawali pytania i brali aktywny udział w ćwiczeniach praktycznych.