DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

W dniu 08.02.2019 r. w naszej szkole obchodziliśmy ,,Dzień bezpiecznego Internetu”. Tegoroczne obchody odbywały się  pod hasłem ,,Działajmy razem”.

W dniach 04.02.2019 r. – 08.02.2019 r. w szkole były realizowane różne przedsięwzięcia związane z Dniem Bezpiecznego Internetu. Propagowaliśmy działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz nagłośniliśmy tematykę dotyczącą bezpieczeństwa online.

Z tej okazji został  ogłoszony konkurs plastyczny nt. ,,Zagrożeń płynących   z Internetu”. Na godzinach wychowawczych i lekcjach informatyki dla uczniów klas I-III, IV-VIII szkoły podstawowej i gimnazjum odbywały się zajęcia edukacyjne poświęcone tematyce zagrożeń w Internecie, podczas których  uczniowie rozwiązywali krzyżówki, quizy oraz wykonywali plakaty dotyczące bezpieczeństwa. Uczniowie wraz z wychowawcami wykazali duże zaangażowanie podczas zajęć oraz wyobraźnią w tworzeniu wspólnych prac plastycznych.

Wioleta Kosznik
Mirosława Daszkowska
Łukasz Flisikowski