„CZYTELNIK ROKU 2021”

Coroczną tradycją naszej biblioteki, jest wyróżnienie najaktywniejszego czytelnika. Także i ten rok szkolny, powiększa grono uczniów, dla których książka, to nie obowiązek lecz wielka przyjemność. Inicjatywa ta ma na celu promowanie i wspieranie aktywności czytelniczej oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, pasji czytania i pozytywnego nastawienia do książki. Na wyróżnienie zaszczytnym tytułem „CZYTELNIKA ROKU 2021”, zapracowała sobie Ariana Labuda z klasy IIa. Uczennica wykazała się największą aktywnością czytelniczą, spośród wszystkich uczniów naszej szkoły. Arianie składamy serdeczne gratulacje z okazji uzyskania tak zaszczytnego tytułu.

Renata Abramowska